Xot

Otus scops, autillo.

DESCRIPCIÓ

Fa 20 cm de longitud, la seua envergadura no excedeix de 50 cm i no pesa més de 100 grams.

El cap, que és arrodonit, llueix dos plomalls de color bru grisós, semblant a orelles, que són molt poblats però de dimensions reduïdes. Aquestes falses orelles, segons sembla, tenen una funció disruptor. Quan s’amaga entre brancam a causa del seu color homocrom és confon fàcilment amb l’escorça del tronc, però a més a més, els plomalls el fan alhora semblant a una branca, amb la qual cosa aconsegueix passar totalment desapercebut dels seus depredadors.

DISTRIBUCIÓ A EUROPA I A CATALUNYA

Present arreu de l’Europa mediterrània.

Estival nidificant, a Catalunya es localitza des de la plana fins a la muntanya, llevat dels boscos situats a les zones més altes.

ESTATUS AL PLA D’URGELL

Només estival, i més lligat als boscos de ribera i arbredes.

ALIMENTACIÓ

És fonamentalment insectívor i captura preferentment escarabats, llagostes i papallones nocturnes, però també caça rosegadors i pollets d’ocells.

REPRODUCCIÓ

N’hi ha sempre en forats, generalment en els arbres i soques belles, encara que de vegades aprofita nius vells de pigots (Pics i Dencodrocopes). També pot fer-ho en forats d’alerons i d’escletxes.

ALTRES GENERALITATS

És el més petit de tots. És el que per les nits d’estiu canta: “xut… xut…. xut”.

Sovinteja en bosquets de la plana, en els boscos de ribera, en rases i fondals humits. També és freqüent enfaixes arbrades, en parcs i jardins, on s’instal.la molt sovint, prop de les cases.